cingildəmək

cingildəmək
f. Cingiltili səs çıxarmaq, cingilti çıxarmaq. Tas ya düşdü, ya cingildədi. (Məsəl). Yavaş-yavaş gümüş qaşıqlar da stəkanlara dəyib cingildədi. Ç.. Nəhayət, ümumi sükut içində qazanın mis səsi cingildədi. T. Ş. S.. Üzəngilər qeyrimüntəzəm bir halda cingildədi. M. Hüs..
◊ Qulağı cingildəmək – bax qulaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • cingildəmə — «Cingildəmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cingildətmə — «Cingildətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cingildətmək — f. Şüşə, mis, metal və bu kimi şeyləri toxundurmaqla cingilti səsi çıxarmaq. <Aslan> orağı bir neçə dəfə cingildətdikdən sonra qara keçədən tikilmiş oraq qabına qoyub sarıdı. Ə. Vəl.. Sultan və Səməd qədəhləri cingildədib dinməzcə içdilər.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cing — 1. təql. Mis, dəmir, şüşə kimi şeylərin başqa bir şeyə və ya bir birinə toxunmasından hasil olan spesifik səs. Cing cing cingildəmək – arasıkəsilmədən cingilti səsi çıxartmaq. <Həpir> . . hərdən elə qışqırır ki, evin səqfi cing cing… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təninəndaz — ə. və f. cingildəyən; vızıldayan; uğuldayan; danqıldayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ahəng — is. <fars.> 1. Səslər, rənglər və s. arasında uyğunluq, müvafiqət. Ahəngi pozmaq. Səslərin xoş ahəngi. Boyalarda ahəng yoxdur. – Səslərin ahəngi cırcıramanın oxumasına elə bənzəyirdi ki, sanki, doğrudan da, cırcırama o sözləri deyirdi. S. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cılız — sif. 1. Çox arıq, balaca, zəif, sısqa, cansız, ölüvay. Cılız uşaq. Cılız qız. – . . Müstəntiq arıq, cılız çiyinlərini çəkəçəkə, təlaşla içəri girib əlindəki böyük qovluğu stolun üstünə qoymamış, prokuroru ayıq saldı. M. Hüs.. Bütün görkəminin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciringildəmək — bax cingildəmək. Qadir evin bir küncünə, elə belə xalça üstünə uzanmaq istərkən, baş qapının iri zəngi ciringildədi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəmi — is. <ər.> Bütün, hamı. <Mirzə Heydər:> Cəmi aləm <atama> rəhmət oxuyur. Ə. H.. Haşım. . az bir zamanda fəhləlikdən çıxıb Hacı Məhəmmədin cəmi işlərinə baxıcı oldu. B. T.. // Bütün, tamam. Səs əvvəl <Zeynalın> qulaqlarında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dumduru — sif. 1. Lap duru, büllur kimi şəffaf. Dumduru su. – Araz gəlir daşınnan; Suyu qalxır başınnan; Əzəli dumduruydu; Bulandı göz yaşınnan. (Bayatı). Bu səssiz dərədəsə sular axır dumduru; Mürgüləyən qayalar sanki geyib zərxara. Ə. Cəm.. Küçənin hər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”